Matrikel

Kostnaden för tryckning och distribution av matrikeln är höga. Kan Du tänka dig att förvara föreningens matrikel som en PDF-fil i datorn i stället för i bokhyllan?
På denna sida kan Du i så fall ange, att Du nöjer Dig med att ladda ner senaste matrikeln i PDF-format och avstå från matrikeln per post. Ange i så fall namn och medlemsnummer.
Har du en gång anmält att du kan avstå från matrikeln, behöver du inte göra om det.
OBS. Endast betalande medlemmar kan ladda ner matrikeln.

Medlemsnummret finns på bankgirotalongen:

Bankgirotalong

 

 

Namn : *
Medlemsnummer : ** = Obligatoriska uppgifter