Arkiv

Här finns samlat information som flyttats från startsidan och inte längre är så aktuellt.

Bok om Teknis/Rudbecksskolan

Örebroläraren och historikern Christer Blohm har gett ut en bok om Teknis/Rudbeksskolan.
Författaren skriver:
I den här boken uppmärksammas särskilt några av de elever som studerat på skolan sedan den startade för 160 år sedan. Du möter Johan Alfred Törnquist som blev spion åt bröderna Nobel, Gustaf Eriksson som konstruerade den första svenska bilen, Sven Wingqvist som startade Svenska kullagerfabriken, Gustaf Larsson som skapade den första Volvon, Jens Bergensten som utvecklar Maincraft, Anders Thor som skriver statsministerns tal, en av Sveriges rikaste personer Melker Schörling och många fler.

Boken är dock till alla de som på ett eller annat sätt har, eller har haft, någon anknytning till skolan sedan starten 1857. 

Under arbetet med denna bok har det blivit uppenbart att det tidigt skapats en inre kultur på skolan som ställt sig mycket bejakande till djup kunskap och till vidare utveckling. Det har på skolan alltid funnits en ambition att utbilda för samhället och samhällsnyttan. Det är en kultur som fortfarande råder, idag med ett annat fokus.  Borta är den ”rena” tekniken, den har ersatts av naturvetenskap, samhällsvetenskap, vård och ekonomi.  


Boken omfattar 176 sidor, är rikt illustrerad och kostar 190:- (porto 45:- tillkommer).
Beställning kan göras till: christer.blohm@telia.com eller tel 0703-977 388
För mer info och fullständig innehållsförteckning, läs vidare här Skolan som fick Sverige att rulla – och att rulla lätt (pdf, 3,8 Mb, öppnas i nytt fönster)

Ytterligare information om skolan här (öppnas i nytt fönster)

Jubilarer 1963/1973/1983 års ingenjörer

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 13 maj 2023 delat ut minnesplaketter till 25 st. ingenjörer från 1973 års avgångsklasser.
På bilderna finns även 1963 och 1983 års avgångselever.

Klicka på bilderna för att få dem i större format.

Jubilarer 2019
50-årsjubilarerna

Årgång 1959
1963 års avgångselever
Vilka fick en minnestavla.

1988 års ingenjörer

En mindre grupp från 1988 års avgångsklasser samlades även för att bl. a. se Teknis gamla bibliotek, som är sig likt än i dag.Klicka på bilderna för att få dem i större format.

Stipendiat 2023

Stipendiat 2023

Tekniska Föreningen har vid ett extra sammanträde på Örebros välkända landmärke Svampen den 26 juni 2023 delat ut ett stipendium på 15 000 kr till Elin Stenmark.
På Rudbecksgymnasiet läste Elin International Baccalaureate (IB) och tog examen med mycket höga betyg. Elin studerar nu vidare på California Institute of Technology, Caltech i Pasadena, California, USA med inriktning Astrofysik.
Elins ambition är att i framtiden få arbeta med vad hon anser vara mänsklighetens mest intressanta fråga: "Är vi ensamma i universum?".
Med på bilden är även delar av styrelsen i Tekniska Föreningen.

50-årsjubilarer 2022

Jubilarer 2022

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 11 juni 2022 delat ut minnesplaketter till 7 st. ingenjörer från 1972 års avgångsklasser.
På bilderna finns även 1962 års avgångselever.

Klicka på bilden för att få den i större format.
___________________________________________________________________

Jubilarer 2022
50-årsjubilarerna

Stipendiater 2022

Stipendiat 2019

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 11 juni 2022 på Elite Stora Hotellet delat ut ett stipendie till Erik Nilsson och Linéa Enevad, som båda studerar vid Örebro Universitet. Stipendiet är på 9,000 kr till var och en.

Jubilarer 1970/1971 års ingenjörer

Tekniska Föreningen har vid sitt p. g. a. pandemin senarelagda årsmöte den 13 november 2021 delat ut minnesplaketter till ingenjörer från 1970 och 1971 års avgångsklasser.

Klicka på bilderna för att få dem i större format.

Jubilarerna klassvis:


1970 Bygg


1970 Kemi


1970 Tele


1971 Bygg


1971 DB / DM


1971 Kemi


1971 Maskin


1971 Tele

Teknisborgen

Örebrotidningen Örebroarn hade ett reportage den 4 oktober 2017 som handlade om byggnadsminnesförklaring av Borgen.
En gammal Borg i ny förpackning.
Läs mer Teknisborgen (pdf, 737  kB, öppnas i nytt fönster)

Reunionträff 6 april 2018

Tekniska Föreningen har inbjudit Rudbecksskolans seniorer till en seniorträff. Ett
30-tal seniorer hade hörsammat och fick i gamla bibliotekssalen träffas, mingla och åhöra en intressant föreläsning av Christer Blohm utifrån hans bok Skolan som fick Sverige att rulla – och rulla lätt.
Se bilder från träffen Reunion öppnas i nytt fönster)
Efter en trevlig och igenkännande samvaro, avlutades med en gemensam lunch i skolans restaurang.

Stipendiater 2021

Stipendiater 2021

Tekniska Föreningen har vid ett coronasäkert sammanträde på Örebros välkända landmärke Svampen den 17 juni 2021 delat ut stipendier på vardera 7500 kr till
Erik Karlsson,
studerande datateknik och Ali Ahmad, studerande byggteknik. Båda
vid Örebro universitet.
I mitten utdelare Carin Arnesson, ordförande i Tekniska Föreningen.

50-årsjubilarer 2019

Jubilarer 2019

Jubilarer 2019

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 25 maj 2019 delat ut minnesplaketter till 16 st. ingenjörer från 1969 års avgångsklasser.
På bilderna finns även 1959 års avgångselever.

Klicka på bilden för att få den i större format. ____________________________________________________________________

Jubilarer 2019
50-årsjubilarerna

Årgång 1959
1959 års avgångselever

Stipendiat 2019

Stipendiat 2019

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 25 maj 2019 på Elite Stora Hotellet delat ut ett stipendie till Jony Tai Vu, som studerar på Byggteknikprogrammet vid Örebro Universitet. Stipendiet är på 7.500 kr.

50-årsjubilarer 2018


Jubilarer 2015

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 26 maj 2018 delat ut minnesplaketter till 45 st. ingenjörer från 1968 års avgångsklasser.

Klicka på bilden för att få den i större format.
____________________________________________________________________

Bygg
Byggklasserna

Elkraft
Elkraft

Kemi
Kemiklasserna

Maskin
Maskinklasserna

Merkantil / Tele
Merkantil / Tele

50-årsjubilarer 2017


Jubilarer 2015

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 20 maj 2017 delat ut minnesplaketter till 85 st. ingenjörer från 1967 års avgångsklasser.

Klicka på bilden för att få den i större format.
____________________________________________________________________

På några av jubilarerna togs även bilder klassvis.
OBS Skulle klassbeteckningarna blivit fel, maila i så fall till info@tforebro.se

EKIII
Klass EKIII

GB-AIIIa
Klass GB-AIIIa

GB-AIIIb
Klass GB-AIIIb

GMrIIIb
Klass GMRIIIb

GTeIIIc
Klass GTeIIIc

50-årsjubilarer 2016


Jubilarer 2015

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 28 maj 2016 delat ut minnesplaketter till 69 st. ingenjörer från 1966 års avgångsklasser.

Klicka på bilden för att få den i större format.

50-årsjubilarer 2015


Jubilarer 2015

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 23 maj 2015 delat ut minnesplaketter till 71 st. ingenjörer från 1965 års avgångsklasser.

Klicka på bilden för att få den i större format.

50-årsjubilarer 2014

Jubilarer 2014 A

Jubilarer 2014 B

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 24 maj 2014 delat ut minnesplaketter till 79 st. ingenjörer från 1964 års avgångsklasser.

Klicka på bilden för att få den i större format.

Stipendiater 2018

Stipendiat 2014

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 26 maj 2018 på Stora Hotellet delat ut stipendier till Louise Allanson, Elvira Stenberg, Rebecka Höglund och Shadnaz Razavi. Alla studerar på Ingenjörsprogrammet vid Örebro Universitet. Stipendiaterna delar på 16.000 kr.

Stipendiater 2017

Stipendiat 2014

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 20 maj 2017 på Stora Hotellet delat ut stipendier till Lovisa Kämpe och Marcus Ericsson. Båda studerar på Ingenjörsprogrammet vid Örebro Universitet. Stipendiaterna delar på 15.000 kr.

Stipendiat 2014

Stipendiat 2014

Vid Tekniska Föreningens årsmöte den 24 maj 2014 utdelades också ett stipendium på 5000:- till Fredrik Hygerth som studerar sista året på Maskinprogrammet på Örebro Universitet.

Stipendiater 2013

Stipendiater 2010

Tekniska Föreningen har vid sitt årsmöte den 25 maj 2013 på Stora Hotellet delat ut stipendier till Elham Zandi, Naturvetenskapsprogrammet och Tomas Bodin, Kemitekniskt program samt David Åvall, (ej med på bild) Naturvetenskapsprogrammet, specialutformat. Alla studerar vid Örebro universitet. Stipendiaterna delar på 15.000 kr.

Bilder från årsmötet den 25 maj 2013

Bo Holm 43 K tog en del bilder på framför allt jubilarerna, men även årg. 53.
Se bilderna