Matrikel

Kostnaden för tryckning och distribution av matrikeln är höga. Kan Du tänka dig att förvara föreningens matrikel som en PDF-fil i datorn i stället för i bokhyllan?
På denna sida kan Du i så fall ange, att Du nöjer Dig med att ladda ner senaste matrikeln i PDF-format och avstå från matrikeln per post. Ange i så fall namn och medlemsnummer.

OBS. Endast betalande medlemmar kan ladda ner matrikeln.

Medlemsnummret finns på bankgirotalongen:

Bankgirotalong

OBS !!
Har du tidigare anmält att du kan avstå från matrikeln, behöver du inte göra om det.

Namn : *
Medlemsnummer : ** = Obligatoriska uppgifter