Dataskyddspolicy (GDPR)

 

GDPR står för General Data Protection Regulation, på svenska kallad Allmänna dataskyddsförordningen. Det handlar kortfattat om en EU-förordning som syftar till att stärka skyddet för privatpersoner vid behandling av personuppgifter.
Denna policy beskriver hur vi på Tekniska Föreningen i Örebro samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information har vi eller samlar in?
De personuppgifter som vi har eller samlar in om dig inkluderar:

 • Medlemsnummer
 • Namn
 • Födelsedata (i vissa fall hela personnumret)
 • Avgångsår
 • Avgångsklass
 • Titel/Befattning
 • Anställning
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalning av medlemsavgift

Vad gör vi med din information?
Den information vi har om dig använder vi för medlemsutskick som inkluderar information om sammankomster, inbetalningstalong för medlemsavgiften samt för utgivning vart annat år av matrikel, vilken innehåller alla ovanstående personuppgifter med undantag av betald medlemsavgift.
På vår hemsida www.tforebro.se kan medlemmar i TFÖ även efter personlig inloggning söka i vårt register.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?
Vi lämnar inte ut personuppgifter till extern part utan att du har medgivit detta.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi utför behandlingen inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är skyddade i lokal dator hos Tekniska Föreningen i Örebro, samt på vår hemsida hos externt webbhotell med ett omfattande system med flera säkerhetsnivåer genom både logisk nätbegränsning, accessnivåer, larm och intrångsskydd av olika slag. Tillgång och hantering av personuppgifterna har endast dataskyddsansvarig.

Din rättighet som registrerad?
Som registrerad person hos oss har du speciella rättigheter rörande hanteringen av de personuppgifter vi har om dig.

Dessa är:

Information
Du kan när som helst kontakta oss för att få ut vilken information vi har samlad.

Rättelse
Förändring av registrerade uppgifter kan i regel ske via vår hemsida, men kan alltid utföras genom kommunikation med oss där vi då hjälper till att genomföra förändringen.

Radering
Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Cookies (kakor) på vår hemsida
Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Vi sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt under den tid som
Tekniska föreningen i Örebro verkar som förening enligt beslutade stadgar.

Kontakta oss
Tekniska Föreningen i Örebro med organisationsnummer 875000-3371 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy eller frågor hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss:


Tekniska Föreningen i Örebro
Ramlösa Gränd 25
702 28 ÖREBRO
info@tforebro.se


Detta dokument uppdaterades senast 2018-09-11

Skriv ut dataskyddspolicy Dataskyddspolicy (pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster)