Kontakt

Kontaktpersoner

CARIN ARNESSON, Ordförande/Klubbmästare, tel 070-641 13 51
Telefontid säkrast kvällstid -21
ordforande@tforebro.se

ASKLING, LARS, Skattmästare, tel 070-641 13 50
Telefontid dagtid
larsaskling@hotmail.com

LENNART ARNESSON, klubbmästare, tel 070-641 13 51
klubbmastaren@tforebro.se
Telefontid säkrast kvällstid -21

Adress

Ramlösa Gränd 25
702 28 Örebro