Funktionärer

STYRELSE

Carin Arnesson Ordförande:
CARIN ARNESSON, Husarvägen 8 A, 702 86 Örebro,
tel 070-641 13 51, ordforande@tforebro.se
Dag Stranneby Vice ordförande:
DAG STRANNEBY
,
Hagagatan 6, 716 31 Fjugesta,
tel 070-373 43 46, dag@stranneby.se
Lars Askling Skattmästare:
ASKLING, LARS
, Ramlösa Gränd 25, 702 28 Örebro,
tel 070-641 13 50, larsaskling@hotmail.com
Lennart Arnesson Klubbmästare:
LENNART ARNESSON, Husarvägen 8 A, 702 86 Örebro,
tel 070-569 57 14, 070-641 13 51 klubbmastaren@tforebro.se
Bo-Yngve Arvidsson Sekreterare:
BO-YNGVE ARVIDSSON, S Strandgatan 5 B, 702 10 Örebro,
tel 0705-48 24 69, byarvidsson@gmail.com
Göran Åkesson Vice Sekreterare & registrator:
GÖRAN ÅKESSON, Brunnslyckevägen 4, 702 28 Örebro,
tel 070-679 02 60, goran.akesson@tforebro.se
Lars Ramberg Arkivarie:
LARS RAMBERG, Berberisvägen 4, 703 75 Örebro, tel 070-644 63 97, lars.ramberg@tforebro.se

REVISORER

1:e ordinarie revisor:
BARBRO ANDERSSON
, Hagvägen 19 B, 702 85 Örebro, tel 073-544 53 23,
barbro.andersson65@tele2.se

2:e ordinarie revisor:
ERLAND SKOMMEVIK, Guldbaggevägen 12, 702 30 Örebro, tel 070-244 81 09,
erland.skommevik@telia.com

1:e revisorsuppleant:
CHRISTER BLOHM, Norensbergsgatan 4, 702 15 Örebro, tel 0703-977 388,
blohm.christer@telia.com

2:e revisorsuppleant:
Vakant

ADRESS

Ramlösa Gränd 25
702 28 Örebro

KONTAKT

CARIN ARNESSON, Ordförande/Klubbmästare, tel 070-641 13 51
Telefontid säkrast kvällstid -21

ASKLING, LARS, Skattmästare, tel 070-641 13 50
Telefontid dagtid

Bankgirokonto: 5912-5237