In Statu Nascendi

Här kan du, efter inloggning, se delar av In Statu-tidningen.

I första hand är detta till för att 50-årsjubilarerna ska få en nostalgisk tillbakablick från den tid de tog examen. Endast klassidorna visas.

Uppgifter för inloggningen finns på blanketten
Information om 50-årsjubiléet, som 50-årsjubilarerna har fått.

 

Fortsätt att logga in till klassidorna