Om Tekniska Föreningen i Örebro

KORT HISTORIK

1876 Föreningens stadgar fastställdes den 28 april.

1880 Föreningens första stipendium om 25 kronor utdelades.

1882 Årsavgiften var ända fram till 1921 en krona och för ständigt medlemskap 15 kronor. Föreningens första femårsmöte hölls samtidigt som skolan firade 25-årsjubiléum.

1886 Rektor Manfred Stark efterträder rektor Virgin som ordf.

1901 Flytt från rådhuset till borgen.

1902 Lektor Otto Gallander efterträder rektor Stark som ordf.

1916 Tekniska elementarskolan omorganiseras till tekniskt gymnasium samtidigt som elteknisk linje inrättas.

1921 Ett första resestipendium om 500 kronor utdelas.

1922 Lektor Folke Eriksson efterträder lektor Gallander och merkantil linje inrättas.

1928 Till ny ordf. väljes lektor Georg Nordberg.

1933 Eleverna bildar Tekniska Kamratföreningen.

1934 Lektor Martin Lien efterträder lektor Nordberg som ordf.

1937 Tekniska Föreningen inträder som medarragör till Örebro Ingenjörsklubb vid hindersmässosammanträdena.

1944 För första gången utdelas minnesplakett till de medlemmar som firar 50-årsminnet av sin examen.

1946 Infördes benämningen "högre tekniskt läroverk" för de tekniska gymnasierna och de tekniska fackskolorna.

1954 Arbetet på elevhemsbyggnaden igångsättes. Kriget har försenat planerna och ritningarna måste omarbetas.

1957 Skolan firar sitt 100-årsjubiléum.

1959 Elevhemmet färdigt att tagas i bruk i jan.

1965 Efter 30 år som föreningens hängivne ordförande avgår lektor Martin Lien och efterträdes av lektor Arne Götell.

1966 Högre Tekniska Läroverket I Örebro erhåller namnet Rudbecksskolan.

1972 Stiftelsen Teknisten(elevhemmet) upplöses och tillgångarna övertages av Hyresbostäder i Örebro. Samtidigt bestämmes att 100 000 kr överlämnas till Örebro kommun att förvalta som en fond med namnet Tekniska Föreningens I Örebro Stipendiefond.

1974 Lektor Götell avgår och efterträdes av lektor Curt Skoglund.

1975 Föreningen firar sitt 100-årsjubiléum.

1988 Lektor Skoglund avgår och rektor Arne Detthow övertar ordförandeskapet.

2000 Föreningen firar sitt 125-årsjubiléum.

2007 Skolan firar sitt 150-årsjubiléum.

2013 Arne Detthow avgår och Carin Arnesson övertar ordförandeskapet.